برای تو وخویش

برای تو و خویش چشمانی آرزو می کنم

که چراغ ها و نشانه ها را در ظلماتمان  ببند

گوشی که صداها و شناسه ها را در بی هوشی بشنود

برای تو و خویش روحی که این همه را خود گیرد و بپزیرد

و زبانی که درصداقت خود،  مارا از خاموشی خویش بیرون کشد و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است سخن بگوییم

احمد شاملو

/ 1 نظر / 10 بازدید
همایون رقابی

سلام اما آیا دیگران میگذارند؟.... تشکر [گل][گل][گل][گل][گل]