بیداد کنید(اسماعیل خوئی)

" بیداد بس است ، اندکی داد کنید !
این مردم اندوه زده را شاد کنید.
تا بر سرتان فرود ناید بام اش ،
ویرانه سرامان کمی آباد کنید."
 
بود این سخن من ،چو جوان تر بودم :
یعنی که به فهم ناتوان تر بودم.
اکنون شده روشنم که، فهم ام کمتر
ز امروز نبود، بل، که خود خر بودم .
 
"نع ! کار شما نیست که کس شاد کنید ،   -
ویرانکده ای به مهر آباد کنید.
با دادگری ذات شما بیگانه ست؛
بیداد کنید و ،باز،بیداد کنید!"

/ 1 نظر / 12 بازدید
فرهاد

به احترام استاد کلاه از سر بر می دارم تنت سلامت