کمی شعر

بر آنچه که دلخواه من است حمله نمی برم

خود را به تمامی بر آن می افکنم

اگر بر آنم که دیگر بار رو دیگر بار بر پای بتوانم خواست

راهی بجز اینم نیست

احمد شاملو

/ 0 نظر / 12 بازدید