دوره ارزانیست !!!

کاریکاتور: توکا نیستانی

دوره ارزانیست

شرف این جا ارزان

تن عریان ارزان

آبرو قیمیت یک تکه نان

و دروغ از همه چیز ارزانتر

و تخفیف بزرگی خورده قیمت انسانها

دکتر علی شریعتی

/ 2 نظر / 10 بازدید
باران

سلام دوست عزیز[گل]واقعا" زیبا بود,افرین[گل]

حمید

متني از كتاب "يك عاشقانه آرام" اثر نادر ابراهيمي مگذار كه عشق ، به عادتِ دوست داشتن تبديل شود ! مگذار كه حتي آب دادنِ گلهاي باغچه ، به عادتِ آب دادنِ گلهاي باغچه بدل شود ! عشق ، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ ديگري نيست ، پيوسته نو كردنِ خواستني ست كه خود پيوسته ، خواهانِ نو شدن است و ديگرگون شدن. تازگي ، ذاتِ عشق است و طراوت ، بافتِ عشق . چگونه مي شود تازگي و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند ؟ عشق، تن به فراموشي نمي سپارد ، مگر يك بار براي هميشه . جامِ بلور ، تنها يك بار مي شكند . ميتوان شكسته اش را ، تكه هايش را ، نگه داشت . اما شكسته هاي جام ،آن تكه هاي تيزِ برَنده ، ديگر جام نيست . احتياط بايد كرد . همه چيز كهنه ميشود و اگر كمي كوتاهي كنيم ، عشق نيز . بهانه ها جاي حسِ عاشقانه را خوب مي گيرند......................