کمی حرف

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده , زیرا همه فکر می کنند به اندازه ی کافی عاقلند. "

رنه دکارت

/ 1 نظر / 9 بازدید
قصه گوی شهر

ولی چرا مردم در زندگی عقلشون رو به کار نمیگیرند؟؟!!